Author - UMD Media

የባህር-በር አጀንዳ፡ የኢትዮጵያ ህዝብ? የኩሻዊያን? ወይስ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ?

ልደቱ አያሌው (ጥቅምት 19፤ 2016 ዓም) “የባህር-በር ኢትዮጵያ ያለአግባብና በግፍ ያጣችው፣ ለወደፊት ህልውናዋ መቀጠልም አብዝቶ የሚያስፈልጋት ታላቅ አገራዊና ስትራቴጂካዊ አጀንዳዋ ነው። ይሁንና አሁን ላይ ከምትገኝበት እጅግ አሳሳቢ የሆነ የህልውና አደጋ...

Read More

ውጥጥ ህወሓት፡ በረኸት ዶ መዘዝ?

ተኽሊት ገብረመስቀል ኦክቶበር 29 2023 “ህወሓት በዚ እዋን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ነኒርእሱ ምውጣጡ ንኹሉ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ፡፡ እዚ ኩነታት ቅድም ክብል ብወረያ ወረ ዝስማዕ እኳ እንተነበረ ከምዙይ ናይዚ ሰሙን ግልፂ ዝኾነ ውጥጥ ግን ኣይነበረን፡፡ ብርግፅ ካብ...

Read More

ዝጣየሽ ዘሎ ኣማኻሪ ካውንስል ትግራይ እንታይ ክኾን ኣለዎ? ኸመይ?

ዶ/ር ገብረሚካኤል ገ.  ዘርኣፅዮን፤ ኦክቶበር 30 2023 “ናይ መጀምርታ ስራሕና ክኸውን ዘለዎ እቲ ካውንስል ሓቛፍን ናይ ብሓቂ ስልጣን ዘለዎን ኾይኑ ክምስረት ምግባር ክኸውን ከሎ ንሱ ምስኣሳኻዕና ድማ ነቲ ፈጻሚ ኣካል (ካብኔ መንግስቲ) ከምኡ...

Read More

“መዘክር ኣባዲ ዘሞ ሹመይ እንዳጠቀሰ ዘቅረቦም መፀለምታን ውንጀላታትን ብዝምልከት ዝቀረብ መብርሂ”

ሃይለ ሊባኖስ ወልደ ሚካኤል ካብ ከተማ ለንደን “መዘክር ኣባዲ ዘሞ ጀነራል ወዲመድህን ንጀነራል ፌስሃ ማንጅስ ተኪኡ ናብ ሱዳን እንትለኣኽ ሃይለ ሊባኖስ መጠኑ ክንደይ ምዃኑ ኣብሰነድ ዝተመዝገበ ናይ መንግስቲ ትግራይ ኩንታላት ውርቂ ተሽኪሞም ናብ ሱዳን...

Read More

የትውልድ ውርስ እና ሃገር፡ የምህዳራዊ ምልከታ አስፈላጊነት የአዕምሮአዊ ውቅር ለውጥ

ደስታ መብራቱ አዲስ መጽሀፍ “ከእነኚህ ዓመታት ያገኘሁት ትምህርት ምንም እንኳን ጥቂቶች በፍጹም ቀናነት ለህዝብ መሰረታዊ መብት እና ጥቅም የሚቆሙ ቢኖሩም፣ በጌታ እና ሎሌ መንፈስ ከተለወሰው ፖለቲካዊ ውርሳችን የተነሳ አ ብዛኛዎቹ የፖለቲካ መሪዎች ከምንም...

Read More

ካብ ጥምረት ማሕበራት ዳያስፖራ ትግራይ ኣሜሪካ ዝተውሃበ መግለፂ

“እዞም ጀጋኑ ሰማእታት ትግራይ ንምዝካር፣ ብትግራይ ደረጃ ካብ ጥቅምቲ 1 ክሳብ ጥቅምቲ 3 /2016 ዓ/ም ግእዝ ዝጸንሕ ናይ 3 ማዓልቲታት ናይ ሓዘን ማዓልቲ ምእዋጁን ህዝብና ዝተሰዉኡ ወገናቱ ዝርደአሉ እዋን ምዃኑን ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ንንነብር ደቂ...

Read More