Category - Uncategorized

UMD Media

የሻዕቢያው ሰው – ኢትዮጵያ በ’’ደቡብ እዝ’’ ስር የምናስተዳድራት ሰባተኛዋ ዞናችን ነች።

የUMD Media ማስታወሻ ከዚህ በታች ያለው የአማርኛ ትርጉም ቃል በቃል በቀጥታ ጁላይ 17 2020 እአአ (ሐምሌ 10 2012) ጄናይ ገብረገርግስ ገብረ ማርያም በተባለ የሻዕቢያ ሰው ከተጻፈ የትግርኛ ጽሑፍ የተተረጎመ ነው፡፡ የትግርኛ...

UMD Media

ቐፃሊ ኣንፈት ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ

ዶ/ር ገብረሚካኤል ገብረመስቀል ዘርኣፅዮን ኸም PDF ልምንባብ ወይ ልምሕታም – ቐፃሊ-ኣንፈት-ቓልሲ-ህዝቢ-ትግራይ-2PDF I. መእተዊ ወፍሪ ዘርኢ ምፅናት ትግራይ ካብ ዝጅመር 2 ዓመታት ሓሊፍዎ ኣሎ። እዚ ወፍሪ ‘ዚ ልዕሊ...