Featured Playlists

Latest videos

የልደቱ አያሌው ሁለት ሰነዶች: ከጥልቅ ችግር ወደ ሽግግር – “አገራዊ የውይይትና የድርድር ሒደት” እና “የኢትዮጵያ የእርቅና የአንድነት የሽግግር መንግሥት”

ሰነድ 1፡ መቋጫው! የችግራችን ምንጭ፣ ያለንበት ሁኔታ እና የመዳኛው መንገድ።

ሰነድ 2፡ ምን ዓይነት የሽግግር ሒደት? ለምን እና አንዴት?

ትችታችን በምክንያት እና በኃላፊነት ስሜት ይሁን! ይድረስ ለዶ/ር ሲሳይ መንግስቴ

Read More

የኦሮሞዎች ለፍትህ፣ ለደህንነት እና ለእውነት (ኦፍደእ) አቋም – “የኢትዮጵያ መንግስት የኦሮሞ መንግስት አይደለም።”

የኦሮሞዎች ለፍትህ፣ ለደህንነት እና ለእውነት (ኦፍደእ) አቋም (ሚያዝያ 25፤ 2016 ዓም) “ተረኩ: የኦሮሞ መንግስት ተረት አፈጣጠር” “ትረካው ወደ ላቀ ደረጃ የተወሰደው ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ታዋቂና እና የተመሰከረላቸው ኦሮሞ ጠል...

Read More

ትግራይ ንዓመታውን ከይትጠሚ ኣብ ዝቅፅላ ሓሙሽተ ሰሙናት መንእንታይይግበር?ዝመፅእሎ ክረምቲ እንታይ ንፀበ?

ሚያዝያ 20 2016 ዓም (April 28 2024) እዚ ፀብፃብን ፃውዒትን ሰናይት ገብሩ ኣብ ኣፅቢ፤ አበርገለን ናዕዴርን ዝገበረቶ ዑደትን ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ካብ ዝተዓዘበቶ፤ ጎይትኦም ገ/ሄርን ዮሴፍ ክንፈን ካብ ዘዳለውዎ ሓበሬታ ትንበያን ድምፂ ወያነ ካብ ዝፀብፀቦ...

Read More